01. Stadsvandringar
a) Runt och tillbaka
b) Ängzlycka 1
c) Mitten av Mars
d) Nedför, släpper du taget?*
  02.   02. Midsommarbongen
a) Samling
b) Ängzlycka 2
c) Alstermo Flygplats
d) Livet som man borde leva det
e) Bockagöl
f) Livet som man lever det
  03.   03. Lilla vännen
a) Det äkta och nära
b) Dock allere`n
c) Om lilla vännen
d) Känslan som gror
         
* = Full track